Let's   GO   CabVax!   MAGpabakuna   na! ... Ang   CORONA   ay   KAYANG   KAYA!   Basta't   TAYO   ay   SAMA-SAMA! ...


PRE-REGISTRATION FORM

IMPORTANTENG MENSAHE:
18 taong gulang pataas lamang ang bibigyan ng pagbabakuna sa naka-iskedyul na petsa.

Kung kayo ay may mga sumusunod na karamdaman (Cancer, Leukemia, with history of allergic reactions, at iba pang malubhang karamdaman) kayo po ay hindi pinahihintulutan na mabakunahan maliban na lamang kung kayo ay bibigyan ng Medical Clearance o pahintulot ng inyong doctor.

Put "NA" If not Applicable
(Jr., Sr., etc.)
(mm/dd/yyyy)
(e.g. street, block, lot, unit)
(Additional Information): -Note : Put "NA" If not Applicable

(e.g. street, block, lot, unit, barangay, city)


By submitting this form, you confirm that you have read and agree to the E-CABS Privacy and Terms