Let's   GO   CabVax!   MAGpabakuna   na! ... Ang   CORONA   ay   KAYANG   KAYA!   Basta't   TAYO   ay   SAMA-SAMA! ...


Mga Mahal kong kababayan,

Ang pandemyang COVID-19 na ating patuloy na kinakaharap ay lubos nang nakaapekto sa maraming buhay kaya nating hinahanap ang pinakamabisang paraan upang ito ay malabanan. Ayon sa mga pananaliksik ng mga siyentista, ang isa sa mahusay na panlaban dito ay ang pagkakaroon ng bakuna laban dito.

Tungkulin ko po bilang ama ng Lungsod ng Cabuyao na makagawa ng hakbang upang mabigyan ng proteksiyon ang bawat kababayan. Sa pagtataguyod ng World Health Organization at ng ating gobyerno ay minamabuti na ang mamamayan ay magpabakuna ng sa ganoon ay hindi mahawa ng nasabing pandemya.

Akin pong isinasaalang-alang ang inyong personal na desisyon, at ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay pinagkasunduang mahusay na solusyon sa kasalukuyang pandemya. Ang atin pong direksyon ay yaong bakuna na certified ng Food and Drug Administration ang siya nating gagamitin at yaong mga kondisyones ayon sa batas ay ating susundin upang masiguro na tumatalima tayo sa wastong ipinag-uutos.

Ang dokumentong ito ay magsisilbing Masterlist at Pre-registration ng ating lungsod sa libreng COVID-19 Vaccine isang paghahanda at pagpaplano bago pa man dumating ang nasabing bakuna. Nagbuo na po tayo ng team upang magsuri at magkaroon ng sapat na evaluation sa pamamagitan ng ating City Health Office.

Malalampasan po natin ang pandemyang ito at sa ating lungsod, sa Diyos tayo nagtitiwala. God bless po!

Lubos na gumagalang,
Total Registered:

00,Total

Total Vaccinated 1st Dose:

00,Total

Total Vaccinated 2nd Dose:

00,Total